Klinická psychologie

Je jedním z oborů psychologie, který aplikuje poznatky o fungování lidské psychiky. Využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy, případně psychoterapeutické postupy ke zlepšení stavu pacienta nebo klienta.

Poskytujeme širokou nabídku psychodiagnostických, neuropsychologických, psychoterapeutických a poradenských služeb.

Klinická psychologie Praha 10

Adresa: Počernická 1427/16, 100 00 Praha 10
Telefonní číslo: +420 222 510 607
Email: info@clinterap.cz
Další informace na stránce ordinace.