Psychiatrická péče v Praze a Středočeském kraji

Psychiatrie

Klinická psychologie

Neurologie

Revmatologie

Aktuálně

Ordinace Clinterap a Euromed fungují v normálním režimu bez omezení.

Naše přednosti

Individuální přístup

Naprosto respektujeme specifičnosti osobnosti, akceptující věkové zvláštnosti, vědomosti, dovednosti, zkušenosti a stávající životní situace.

Etický kodex

Je námi vytvořený dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v naší společnosti. Naše lékařská část odborníku je samozřejmě vázána Hippokratovou přísahou.

Rychlé termíny

Z našich dlouholetých zkušeností víme, jak důležité je poskytnutí včasné a rychlé pomoci. Díky našemu zázemí jsme schopni poskytnut, velmi krátké objednací termíny.

Komplexní péče

V našich centrech nabízíme komplexní služby související s duševním zdravím. Jsme schopni poskytovat každému odbornou pomoc psychiatrického i psychologického charakteru.

Aktuality